VÝBOR SDH

 

* Vodička Milan – starosta sdh
* Kele Michal – náměstek starosty
* Vodička Robert – náměstek starosty
* Schwarz Martin – velitel sdh
* Toušová Jaroslava – hospodář
* Kuncová Eva – referent mládeže
* Tvrdek Karel – strojník, MTZ
* Tkáč Roman – referent prevence
* Zahálka Miroslav – zástupce velitele
* Moucha Jiří – referent mužů
* Baštářová Gabriela – referent žen
* Bc. Kuncová Ivana – jednatel
* Baštář Václav – člen výboru