PÁLENÍ KLESTÍ

Pálení klestí v Karlovarském kraji lze hlásit:

Telefonicky:

Pálení lze hlásit telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje.
Tel.: 950 370 112

Elektronicky:

Vyplněním tohoto formuláře -ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ-

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.